"Елпром ИЛЕП" ООД - Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция

"Елпром-ИЛЕП" ООД

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция

Тел./факс: (+359 2) 8683295; e-mail: ilep@abv.bg
Николай Попов, управител: (+359 88) 8652534; Георги Мелниклиев: (+359 88) 7252503
bg en

 
     
     
 
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!
 
 
     
     
 

За да осигурите добър пазар на вашите стоки, доверете се на нашата компетентност

“Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция” /ИЛЕП/ е добър партньор за клиентите, които желаят да присъстват на пазара с качествена продукция. Дейността на лабораторията е съобразена с изискванията на техническото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Основната ни цел е да предложим на нашите клиенти максимално удовлетворяващи решения чрез услугата изпитване и свързаните с нея дейности.

Ако произвеждате или предлагате на пазара уреди, машини, съоръжения, окомплектовка, компоненти, материали и други, които попадат сред изброените тук, обърнете се към нас!

“Елпром - ИЛЕП” ООД е актуална и валидна правна идентификация на “Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция” /ИЛЕП/. Под наименованието ИЛЕП, лабораторията е известна на българския и международен пазар от 1995 г., като част от “Институт по електротехническа промишленост” (по настоящем “Елпром - ИЕП” АД). От 2000 г. дейността по изпитване на продукти е обособена в “Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция” /ИЛЕП/ към новоучреденото дружество – “Елпром - ИЛЕП” ООД.

Сред постоянните клиенти на “Елпром – ИЛЕП” ООД са водещи производители и търговци на електрически съоръжения, на битови и подобни електрически уреди, на електромедицински апарати и други от Англия, България, Гърция, Турция, Украйна, Китай, Сърбия, Македония . ИЛЕП към “Елпром - ИЛЕП” ООД е официален подизпълнител и работи съвместно и под контрола на български и международни Лица за оценяване на съответствието и Органи за сертификация на продукти. “Елпром - ИЛЕП” ООД има сключени договори или работи като подизпълнител при изпитванията за целите на оценяване на съответствието и сертификацията с “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД, “СЖС България” ЕООД, “ТЮФ Норд България” ЕООД, “ЕЛТЕСТ сертификация” ЕООД (LVD Body NB 2024), “СЕЕ” ООД (NB 1815), “Ен Джи Ен” ООД (NB 1888)

ИЛЕП към “Елпром - ИЛЕП” ООД обслужва своите партньори в съгласие с наредбите по чл.6 и чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите или съответстващите им директиви на ЕС . ИЛЕП извършва услугата изпитване и свързаните с нея дейности на продукти, които попадат предимно в областта на приложение на “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване при определени граници на напрежението” (съответстваща Low Voltage Directive - (2006/95/ЕС), а така също и на други като “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините” (съответстващи Machinery Directive - 98/37/ EC, Medical devces Directive - 93/42/ EEC). ИЛЕП обслужва също така лица, п редлагащи продукти, изключени от обхвата на Low Voltage Directive - (2006/95/ЕС), които попадат в областта на приложение на Директива за обща безопасност на продуктите - 92/59/ EEC, въведена чрез Закона за защита на потребителите. ИЛЕП към “Елпром – ИЛЕП” ООД провежда изпитвания и на определени електромедицински апарати и системи, попадащи под действието на Medical devces Directive - 93/42/ EEC), а така също и изпитвания на електрически показатели на продукти, в обсега на д иректив ите за б езопасност на играчки - 88/378/ЕЕС и за лични предпазни средства - 89/686/ЕЕС.