"Елпром ИЛЕП" ООД - Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция

"Елпром-ИЛЕП" ООД

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция

Тел./факс: (+359 2) 8683295; e-mail: ilep@abv.bg
Николай Попов, управител: (+359 88) 8652534; Георги Мелниклиев: (+359 88) 7252503
bg en

 
     
     
 
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!
 
 
     
     
 

Предлагани услуги и продукти, нуждаещи се от изпитване

Екипът от професионалисти на “Елпром – ИЛЕП” ООД е на Ваше разположение по всяко време, за да Ви предложи своите услуги и подкрепа за бързото и ефикасно решаване на всички въпроси, свързани с изпитване, други дейности по оценяване на съответствието (за маркировката на продуктите) и сертификация по стандартите и директивите, приложими към Вашите продукти.

Изпитванията, провеждани от изпитвателната лаборатория за електротехническа продукция към “Елпром – ИЛЕП” ООД са:

1. За безопасност, за определяне на тип, за целите на оценяване на съответствието, за сертификация на:

§ битови и подобни електрически уреди (електродомакински уреди и уреди с търговско предназначение);

§ аудио, видео и подобна електронна апаратура (телевизори, CD; DVD; радиокасетофони, видеоигри, видеокамери, монитори, музикални инструменти, антенни устройства и други);

§ устройства/съоръжения за информационни технологии (компютри, монитори, видеодисплеи, скенери, принтери, копирни машини, касови апарати, банкнотоброячни машини, машини за обмяна на пари и други подобни, факс апарати, таксуващи автомати и други);

§ електрически и електронни уреди за измерване, изпитване, управление и уреди за лабораторни приложения (битови, индустриални и професионални);

§ електромедицински апарати и системи;

§ електрическо оборудване за неелектрически битови и подобни уреди;

§ комплектни комутационни устройства – електрически табла и шкафове (електромерни, кабелни разпределителни и други);

§ автоматични електрически и електронни управляващи устройства (терморегулатори, термоограничители, термопредпазители, регулатори на налягане, таймери, ниворегулатори, нивомери, разходомери, електрически брави, електромагнитни вентили и други);

§ щепсели, контакти, щепселни съединения, устройства за свързване и други за битово и индустриално приложение;

§ машини и електрообзавеждане на машини;

§ машини за обслужване и машини за забавления;

§ осветителни тела и комплектации за тях (дросели, стартери, електронни баласти, фасунги и други);

§ подвижни контакти, щепсели, разклонители, разклонители с удължителни шнурове;

§ комутационни апарати за ниско напрежение (автоматични прекъсвачи, товарови прекъсвачи, разединители, контактори, микропрекъсвачи, прекъсвачи, задействани чрез приближаване, многофункционални апарати, клеми, клемни блокове и други);

§ автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове (миниатюрни);

§ програмируеми контролери, захранващи устройства, токоизправители, зарядни устройства и други;

§ ключове за електрически уреди;

§ трансформатори и захранващи устройства и блокове;

§ ключове, електронни ключове, стълбищни автомати, контакти и други за неподвижна електрическа инсталация;

§ електронни системи в сгради и жилища;

§ непрекъсваеми захранващи системи (UPS);

§ електронно оборудване за силови (промишлени) инсталации;

§ адаптери и преобразуватели за индустрията;

§ въртящи се електрически машини;

§ адаптери;

§ миниатюрни стопяеми предпазители;

§ електрически релета;

§ стопяеми предпазители за ниско напрежение;

§ нагревателни елементи за подово отопление;

§ електронагревателни инсталации (електросъпротивителни, електродъгови, индукционни и други);

§ съоръжения за електродъгово заваряване, телоподаващи устройства;

§ AC/DC електронни конвертори;

§ електрически играчки;

§ машини и съоръжения за металообработване;

§ машини и съоръжения за мебелната, шивашката, текстилната, хранително - вкусовата, парфюмерийната, козметичната и фармацевтичната промишлености.

2. За енергийна ефективност на битови и подобни електрически уреди, за получаване и предоставяне на точна и сравнима информация по отношение на консумираната енергия, във връзка с въвеждане на директивите за етикетиране на битови електроуреди (глобален подход)

3. Степени на защита, осигурявани чрез обвивките – до IP 44

4. За електростатични свойства на материали, изделия и лични предпазни средства

5. За електрофизични показатели на електроизолационни материали.

6. Взаимно-изгодното сътрудничество с клиентите ИЛЕП към “Елпром – ИЛЕП” ООД постига чрез изграждане на трайни партньорски взаимоотношения по следните начини:

§ сътрудничи за изясняване на изискванията на клиента и за наблюдение от негова страна на извършваните от лабораторията работи;

§ оказва помощ на клиентите при идентификация на приложимите за техните продукти директиви (наредби), стандарти, а ако няма стандарти – помощ при анализа на риска и мерките, които да се предприемат от страна на клиента за постигане на съответствието на продукта със съществените изисквания на директивата (наредбата);

§ извършва изпитване с цел проучване на пазара;

§ провежда сравнителни изпитвания за целите на търговците;

§ провежда предварителни изпитвания;

§ осъществява изпитване на продуктите преди да достигнат пазара (за целите на оценяване на съответствието или сертификацията);

§ поддържа активна обратна връзка с клиентите - дава указания от технически характер; тълкува резултатите от изпитванията; информира клиентите при констатирани несъответствия и недобри междинни резултати; дава препоръки за намаляване енергоемкостта при експлоатация на електроуредите и по-рационално използване на електрическата енергия; провежда консултации за намиране на ефикасни решения;

§ подпомага клиентите при изготвяното от тяхна страна техническо досие на продукта, по време на провеждане на изпитванията;

§ съдейства при подготовката и оформянето на декларациите за съответствие.